Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Poznan University of Life Sciences

Legitymacje

Podstawa prawna : Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U. nr 225, poz. 1351 § 26, § 27 i  § 31).
 
Od roku akademickiego 2013/2014 rozpoczynamy wydawanie legitymacji elektronicznych. Dotychczas wydane legitymacje papierowe zachowują ważność do 30 września 2015 roku i nie ma obowiązku wymiany ich na nowe.
 
Doktoranci rozpoczynający studia doktoranckie od 1 października br. zobowiązani są do:
 • dokonania wpłaty w wysokości 17.00 zł na indywidualne konto (szczegóły w zakładce „Moje finanse” w wirtualnym dziekanacie). UWAGA! Doktoranci niebędący absolwentami Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu proszeni są o zgłoszenie się do Ośrodka Informatyki (budynek główny UP, 2 piętro, pokój 271) w celu uzyskania dostępu do Wirtualnego Dziekanatu.
 • zamieszczenia fotografii w postaci cyfrowej, w Wirtualnym Dziekanacie w ścieżce „moje dane” -> „edycja”
 
Wymagania dotyczące fotografii cyfrowej
 
Zdjęcia do elektronicznej legitymacji doktoranckiej muszą spełniać wymagania określone przy wydawaniu dowodów osobistych:
 • zdjęcie bez nakrycia głowy, bez okularów z ciemnymi szkłami, głowa w pozycji lewego półprofilu, z widocznym lewym uchem (wyraźnie zaznaczony lewy półprofil i odsłonięte w całości lewe ucho),
 • osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy,
 • dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiającej osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
 • dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności
  do wspólnoty wyznaniowej.
Wymagania określone przez proces personalizacji legitymacji:
 • szerokość: 236 pikseli (px), wysokość: 295 pikseli (px) i rozdzielczość: 300 punktów na cal (dpi) w formacie: JPG.
 • jako nazwę pliku należy wpisać Nazwisko_Imię_Pesel.jpg (np. Nowak_Anna_13274293423.jpg).
 • zdjęcie musi być wyraźne (niedopuszczalne jest w szczególności zdjęcie zamazane, „za mgłą”, z efektami graficznymi, powiększone i zniekształcone)
 • całe "popiersie" musi znajdować się na zdjęciu (nie może być poucinane)
 • fotografia musi być w kolorze.
Uwaga! Zdjęcie niespełniające wymagań określonych powyżej zostanie odrzucone i tym samym legitymacja nie zostanie wydrukowana.
 
Informacje dla doktorantów posiadających legitymacje w wersji papierowej
 
W przypadku zmiany nazwiska, zagubienia, zniszczenia lub kradzieży legitymacji w wersji papierowej nowa legitymacja będzie wydana w wersji elektronicznej. W takim przypadku wymagane jest dostarczenie zdjęcia do administratora SELD.
 
Istnieje możliwość wydruku elektronicznej legitymacji dla posiadaczy wersji papierowej po zgłoszeniu się do administratora SELD (osobiście lub mailowo) oraz dostarczeniu zdjęcia. Koszt wydruku wynosi 17.00 zł, opłata pojawi się w Wirtualnym Dziekanacie po zgłoszeniu chęci otrzymania legitymacji.
 
Wyrobienie duplikatu legitymacji elektronicznej
 
Prośbę o wyrobienie duplikatu Elektronicznej Legitymacji Doktoranckiej można składać osobiście w pokoju 122, budynku głównego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w dniach:
·     Wtorek 9:00 - 14:00
·     Piątek  9:00 - 14:00
lub drogą mailową na adres: legitymacje@up.poznan.pl
 
W temacie wiadomości proszę wpisać „Duplikat legitymacji doktoranckiej”, natomiast w treści podać powód wyrobienia duplikatu, oraz imię, nazwisko, wydział oraz pesel. Wyrobienie duplikatu elektronicznej legitymacji doktoranckiej kosztuje 25.50 zł (w przypadku zgubienia, kradzieży, zniszczenia, nieprawidłowych danych lub innych zdarzeń wynikających z winy doktoranta) oraz 17.00 zł (w przypadku zmiany danych osobowych). Powyższa kwota pojawi się w zakładce "Moje finanse" kilka dni po powiadomieniu administratora SELD o chęci wyrobienia duplikatu legitymacji. Wpłaty proszę uiszczać na podstawie przypisu w Wirtualnym Dziekanacie, na indywidualne konto.